Rekisteriseloste

Etusivu > Rekisteriseloste

Uniikkiura Oy:n rekisteriseloste

(Henkilötietolaki 523/1999) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

Uniikkiura Oy

Y-tunnus 2632969-9

Kotipaikka: Helsinki

Puh. +358 50 4621165

 

Rekisteriä hoitava henkilö

Toimitusjohtaja Kaisa Välivehmas

Sähköposti: kaisa.valivehmas@uniikkiura.fi

 

Rekisterin nimi

HRHelp-käyttäjätietorekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään työnhakijoiden ja työntekijöiden osaamistarjonnan kartoittamiseen ja työnantajien osaamistarpeen kartoittamiseen. Rekisteröityjen tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaisia tietoja rekisteröidyistä.

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Ikä
 • Organisaatio ja/tai asema
 • Työnhakuammatti
 • Sukupuoli
 • Työttömyyden kesto
 • Työkokemuksen pituus
 • Työnhakustatus (opiskelija, työtön, työssä jne.)
 • Toimiala
 • Arviot osaamistarjonnasta ja – tarpeista

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan palvelun käyttäjäksi ilmoittautumisten perusteella.

 

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen

viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta

tiedot sijaitsevat fyysisesti alihankkijan palvelimella tai laitteistolla. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojaus

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. HRHelp-palvelun tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.

 

Kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan omat tietonsa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinhoitajaan. Rekisterin ylläpidon liittyessä määräaikaiseen projektitoimintaan yhteistyökumppanin kanssa, Uniikkiura Oy poistaa kaikki siihen liittyvät henkilötiedot projektin päättyessä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Autamme mielellämme!

Koetko tarvitsevasi apua työelämässä tai rekrytoinnissa?